Hồ sơ

name Nam Gửi tin nhắn
Biệt danh nicky673
tuổi 31
Giới tính Nam
Chiều cao 1m10 ( 3 Feet 7 Inches )
Tình trạng hôn nhân Kết hôn
Tôn giáo Không có đạo
Giới thiệu bản thân Sinh lý mạnh
Muốn tìm Người cùng tần số
Nơi sinh sống Đà Nẵng, Đà Nẵng, Vietnam